Best Western Darbar

9015-17, Desh Bandhu Gupta Rd, Bazar Sangatrashan, Multani Dhanda, Paharganj, New Delhi, Delhi 110055